TELNET NEDİR.?

Telnet,Internet ağı üzerindeki çok kullanıcılı bir makineye uzaktaki başka bir makineden bağlanmak için geliştirilen bir TCP/IP protokolü ve bu işi yapan programlara verilen genel isimdir. Bağlanılan makineye girebilmek (login) için orada bir kullanıcı isminizin (user name) ve bağlantının gerçekleşebilmesi için bir telnet erişim programınızın olması gereklidir.Fakat bazı kütüphane ve herkese açık telnet bazlı web servisleri,bağlantı sırasında kullanıcı ismi (numarası) istemeyebilirler;ya da, kullanıcı isim ve parola olarak ne yazmanız gerektiği bağlandığınızda otomatik olarak karşınıza çıkar.Telnet, BBS ( Bulletin Board Systems ) sistemlere internet üzerinden erişimde günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır.Telnet erişim programları, günümüzdeki işletim sistemlerinin çoğunda işletim sistemi ile birlikte gelmektedir.Çok kullanıcılı işletim sistemleri (UNIX ve VMS ) genellikle kullanıcılara metin tabanlı bir arayüz sunar ve bu sistemlerde tüm işlemler klavye vasıtası ile komut isteminden (command prompt) gerçekleştirilir. Telnet programı ile sanal sunucunuza (virtual server) bağlandığınızda, uzaktan UNIX işletim sistemine bağlanmış olursunuz. Bu,UNIX komutları yazabileceğiniz,programları çalıştırabileceğiniz,sanki makinenin karşısında oturuyormuş gibi web sitenizi düzenleyebileceğiniz anlamına gelir.Telnet programlarında,telnet yapılacak adres yukarıdakine benzer şekilde komut satırından girilebildiği gibi,programın menü sistemi üzerinden de girilebilir.ZMODEM,KERMIT gibi 1980'li yıllarda (ve kısmen 1990'ların başlarında) çok popüler olan bazı Telnet programları, bilgisayardan bilgisayara dosya aktarımı protokollerini de desteklerler.
    Telnet güvensiz bir protokoldür.Telnet protokolü kullanıcı adı (username) ve şifrenizi (password) bağlı bulunduğunuz ağda kolaylıkla görebilecek bir format olan PLAIN TEXT (düz metin) düzeninde göndermektedir. Bu kullanıcı isminizin ve şifrenizin ağı dinleyen herhangi biri tarafından kolaylıkla görülebileceği anlamına gelir. Eğer ağınızdaki herkese güveniyorsanız Telnet kullanmanızda bir sakınca yoktur.Fakat güvenlik hakkında en ufak bir endişeniz bile varsa, hesabınıza bağlanırken telnet kullanmamanız yararınıza olacaktır.
Eğer üzerinde her hangi bir Windows işletim sistemi yüklü bir makineden Telnet ile bağlantı gerçekleştirmek istiyorsanız sırayla şu işlemleri gerçekleştirmelisiniz.
1-Başlat (Start) -> Çalıştır(Run) menüsünü çalıştırın.
2-Komut satırına “telnet” komutu ile birlikte bağlanmak istediğiniz makinenin ip adresini veya hostname’ni yazarak “ENTER” tuşuna basınız.
3-Eğer adresi doğru girdiyseniz bu işlemden sonra karşınıza komut satırı gelecektir.
4-Kullanıcı adını (login) ve kullanıcı şifrenizi girdikten sonra artık sunucuya bağlanmış olursunuz.        
5-
Artık istediğiniz UNIX komutlarını  çalıştırabilirsiniz.
Tanım :
Telnet,her hangi bir şekilde ulaşılabilen (Internet veya özel bir ağ ile) bir makineye bağlanmayı,o makine tarafından sunulmuş kaynaklardan yararlanmayı sağlayan bir protokoldür.Bu tanım esasında Internet ortamında kullanılmakta olan tüm protokoller için geçerlidir.Internet ortamı sayesinde başka makinelere ulaşılabilmekte ve bunların sunduğu kaynaklar ve hizmetlerden yararlanılabilmektedir ki bu işlem sadece Telnet’e özel bir durum değildir.Http,ftp protokolleri aracılığıyla da Web ortamında bilgisayarlar arasında gezilip,buralarda sunulmuş olan dosyalardan ve hizmetlerden yararlanılabilinir.Telnet’i bu bahsi geçen protokollerden farklı kılan, bir Terminal Emülasyonu işlevi ile Web ortamında gezilmesini sağlaması dolayısıyla da ulaşılan makineye işletim sistemi bazında komut verilmesini sağlamasıdır. Terminal Emülasyonu kavramını açıklamak,Telnet’i anlamak açısından yararlı olacaktır.
Terminal Emülasyonu :
Terminal Emülasyonu işlemi,aslında terminal olmayan bir makineyi terminal gibi gösterme işlemidir.Böyle bir işleme neden ihtiyaç duyulduğunu açıklamaya geçmeden önce Terminal kavramını açıklamak faydalı olacaktır.
Terminal, verilerin girişi için bir cihazı (genellikle tuş takımı –klavye-) olan,üretilen sonuçların aktarılacağı bir aygıtı (genellikle monitör) olan ve direkt olarak bir bilgisayara bağlı makinelerdir.Bağlanılan bilgisayarlar genellikle büyük çaplı makineler olup,çok kullanıcıya sahip bir Unix makine,bir mainframe (ana bilgisayar) olabilir.Özellikle bilgisayar teknolojisinin bu denli gelişmediği,dolayısıyla kişisel bilgisayarların bu kadar yaygın olmadığı zamanlarda,kullanıcıların karşısına,yetenekleri sınırlı,sadece gerekli girişlerin yapılabileceği ve üretilen sonuçların aktarılabileceği aygıtlardan oluşan makineler,yani terminaller koyulmakta idi.İşlemler ise,tüm kullanıcıların işlemlerini yapacak şekilde güçlü olan merkezi bir makine,örneğin mainframe tarafından yapılmakta idi.Dolayısıyla da terminaller, bu güçlü bilgisayarlar ile kullanıcılar arasında bir çeşit ara yüz vazifesi görürdü. Bu tarz çalışmada, terminallerin işlem gücü bir önem teşkil etmez. Arayüz kavramı altında toplanacak işlemleri yapabilecek bir makine, terminal olarak kullanılabilir.O dönem için değişik şirketlerce terminaller üretilip kullanılmıştır. En çok kullanılan terminallerden biri,Digital Equipment Corporation tarafından üretilen VT100’dür.Bunlar,sadece karakter (text) bazlı hizmet veriyor olup,grafiksel yetenekleri bulunmamaktaydı.Ana makine tarafından üretilen grafiksel verilerin gösterilmesine olanak tanıyabilecek terminaller de üretilmiştir.Textronix 4010’ lar buna bir örnektir.
   Bilindiği üzere bilgisayar dünyasında meydana gelen hızlı gelişmeler sonucunda, kendi başına işlem gücüne sahip,herhangi bir ana makineye bağlı olmadan çalışabilecek kişisel bilgisayarlar (PC) üretilmiştir.Böyle bir durumda kullanıcılar,ana makineye ihtiyaç duymadan işlemlerini yerine getirebileceklerdir. Buna rağmen bazı uygulamalarda, terminal yaklaşımı gerekli olmaya devam etmektedir.Böyle bir durum için, işlem gücü olmayan bir terminalin yapacağı şeyleri daha güçlü olan bir bilgisayara (PC) yaptırmak mümkün olabilecektir.Yalnız böyle bir şey için,servis istenecek ana makinenin, kendisine bir terminalin bağlandığını düşünmesi, buna göre işlem yapması gerekmektedir.Yani,kullanıcının başında bulunduğu makinenin,bir terminal ana makineye bağlandığında ne şekilde istekte bulunuyorsa,haberleşme işlemlerini nasıl yerine getiriyorsa,aynılarını yapması,ayni bilgileri üretmesi,kısacası terminal gibi davranması gerekmektedir.Aslında bu haberleşme kuralları,bir protokol teşkil eder,dolayısıyla da bu isi yapacak bir protokolün gerçekleştirilmesi gerekmektedir.Normalde kullanıcının makinesi bu işaretleri üretmeyecek olup,bunun için bir yazılımın kullanılması gerekecektir.Bu yazılımın yapacağı, Terminal Emülasyonu işlemi olacaktır.Bunlar da Telnet yazılımları olarak bilinirler.

Telnet Neden Gereklidir ?
Daha önceden de belirtildiği gibi Internet ortamında kullanılmakta olan HTTP,FTP veya Telnet protokolü esas olarak bir kullanıcının bir bilgisayar vasıtasıyla uzakta bulunan bir başka bilgisayara bağlanmasını,protokollerin elverdiği ve bağlanılan bilgisayarın müsaade ettiği ölçüde kaynaklardan yararlanmasını sağlar.Telnet’ in farklılığını ortaya koymak,'Neden Telnet?' sorusuna da cevap oluşturacaktır.
       Bilgisayar teknolojisi ve Internet ortamında bu ölçüde ilerleme gerçekleşmemişken bilgisayarlar karakter tabanlı çalışmaktaydılar.Fakat zamanla karakter tabanlı ve soğuk ekranlar yerlerini grafiğe dayalı,görselliği ön plana çıkaran ekranlara bırakmışlardır.Web tabanlı uygulamalar Internet ortamının neredeyse tamamına yayılmış olup,sadece karakter tabanlı hizmet veren sunucular çok azalmıştır.Buna rağmen hala daha sadece Telnet kullanılarak ve karakter tabanlı hizmetin alınabileceği sunucular mevcuttur.Fakat,Telnet’in kullanılmasının sebebi,bu sayısı iyice azalmış bir miktar sunucuya bağlanabilmek değildir.Tabi ki bu is için de kullanılmakta ama esas onu diğer protokollerden ayıran ve kullanılır kılan sebep,Terminal Emülasyonu yapabilen bir protokol olmasıdır.Olayı daha iyi açıklayabilmek için,protokollerin çalışma şekillerini kısaca bir birleriyle karsılaştırmak iyi olacaktır.Bu işlem için de Telnet ile Http’yi karsılaştırmak yeterli olacaktır. Ftp ve diğer protokoller için temel yaklaşım,Http ile ayni olacak, bu konularda Telnet’ten ayrılacaklardır.
     Web ortamında Http protokolü kullanılarak bilgisayarlar arasında gezilebilir.Bir sunucudan istekte bulunulacağında,Web sayfasında ilgili bağlantı tıklanır,sunucu da buna ilişkin işlemleri yerine getirip sonuçlarını istekçiye yönlendir.Bunu alan istekçi browser’i de,sonuçları ekrana getirip kullanıcıya sunar. Yani her seferinde istekçi olan kullanıcı kendi ortamından istekleri sunucuya gönderir,sunucu da gerekli sonuçları istekçiye gönderir.Ftp protokolü için de durum ayni olup,bir kullanıcı, bulunduğu makine başında bir dosyaya ilişkin istekte bulunur,sunucu da gerekli dosyayı istekçiye gönderir.Bu işlemlerin ikisinde de uzaktaki makineye girme (login) gerçekleşmez. Sadece belli isteklerde bulunulur,sunucu da bu isteklere cevap gönderir.Oysa Telnet kullanıldığında,uzaktaki makineye login olunur, Terminal Emülasyonu sayesinde,sanki o makinenin başında çalışılıyormuş gibi işlemler yapılabilir.Buna 'Remote Login' denilir.Önemli bir başka nokta olarak,http veya ftp ile bir başka makineye bağlanıldığında,istekte bulunulan makinenin hangi ortamda çalıştığı,işletim sisteminin ne olduğu gibi bilgiler ile ilgilenilmez,bunlar istekçi tarafına yansımaz.Oysa Telnet ile bağlanıldığında,sunucunun sahip olduğu ortamın bir kopyası kullanıcıya sunulur.Dolayısıyla hangi işletim sisteminin kullanıldığı,istekler sonucunda nasıl bir ekranın oluşturulduğu aynen kullanıcı ekranına yansır.
    Telnet’in Kullanılışı :
Buraya kadar Telnet hakkında genel bilgiler verilip,temel olarak nasıl çalıştığı anlatıldı. Telnet’in nerelerde ve nasıl kullanılacağı ise,bundan sonra anlatılacaktır.
Telnet kullanılarak bağlanılabilecek yerleri söyle sıralayabiliriz:
Internet üzerinden veya bir başka bağlantı ile ulaşılabilen, bu arada da kullanım hakki (login) verilmiş makinelere bağlanmakta kullanılabilir.Bu makineler bir grup insanin, belli bir isi gerçekleştirmek üzere bağlanmaları gereken bilgisayarlar olabildiği gibi, yine belli bir grup insanin yararlanabileceği bir hizmetin sunulduğu (e-mail gibi) bilgisayarlar da olabilir.Bir kullanıcının bu makinelere Telnet kullanarak bağlanabilmesi için,belirtilen grubun bir elemanı olduğunu ispatlaması, yani kullanım hakkını gösteren kullanıcı adına ve şifresine sahip olması gerekir.
       Birden fazla kullanıcının aynı anda bir biri ile etkileşim halinde bulunabildiği ortamlara girebilmek için de Telnet’ten yararlanılabilir.Bunlara en güzel örnek, pek çok kişinin ayni anda dahil olabileceği bir oyunun,Internet üzerinde oynanması verilebilir.
       Internet üzerinde insanların kullanımına sunulmuş ve herhangi bir kısıtlama olmadan ulaşılabilecek bilgilerin bulunduğu bilgisayarlara bağlanmada da Telnet’ ten yararlanılabilinir.Bunlar kütüphane katalogları,resmi veri tabanları veya ticari kuruluşlarca kurulmuş veri tabanları olabilir.Bu sitelerin ilk paragrafta anlatılanlardan farkı, her hangi bir kullanıcı adi ve şifresi istememesi,tüm insanlara servis vermesidir.
      Bu kullanım şekilleri,değişik amaçlara hizmet edebilir.Örneğin yerel veya geniş bir alana yayılmış ağın yöneticisi konumundaki bir kişi,ilk paragrafta anlatılan kullanım şeklinden yararlanıp, kendi makinesinin başından kalkmadan,ayni mekanda bulunan veya başka şehirde bulunan bir bilgisayara Telnet yapıp,istediği düzenlemeleri yapabilir.
   Internet ortamında en çok kullanılan ve Telnet denildiğinde ilk akla gelen kullanım sekli bu anlatılmış olan,kullanıcı hakkı(account) gerektiren şeklidir.Diğer kullanım şekilleri de temelde ayni olup, görünüşte bir miktar farklılıklar olacaktır. Bu nedenle dokümanda,ilk parağrafta anlatılan kullanım şekli üzerinde durulacaktır.
Bir Telnet Oturumunun Başlatılması :
Bir kullanıcının Telnet yazılımından yararlanabilmesi için, dolayısıyla da Telnet protokolünü kullanabilmesi için,kendisine Internet servisi sağlayıcısının imkan vermesi gerekir.Günümüzde servis sağlayıcılarının büyük bir kısmı Telnet imkanı veriyorken, bu hizmeti vermeyenler de vardır.
Telnet gerçekleştirebilmek için sahip olunması gereken bilgiler;
Bağlanılmak istenen konak (host) makinanın IP adresi veya adı.
Buraya bağlanmakta kullanılacak kullanıcı kodu.
Kullanıcı şifresi.

     Bütün bilgiler mevcutsa,ilgili makineye Telnet yapılabilir.Tabi elde bir Telnet programının mevcut olduğu kabul edilmektedir.Çoğu işletim sisteminde Telnet standart olarak bulunduğundan,var kabul edilmiştir.Windows ortamından Telnet yapmanın üç yolu vardır.Bunlardan biri MS_DOS prompt'undan direkt komutu yazmaktır.
     Böyle bir durumda komut ile birlikte Telnet yapılmak istenen makinenin IP numarası veya adi yazılmalıdır.Eğer makine DNS (Domain Name Service)’e kayıtlı değilse,IP numarasını yazmak gerekecektir.Windows NT ortamından Telnet gerçekleştirmenin bir başka yolu,NT Explorer’dan yararlanıp,programı tıklayarak çalıştırmaktır.Yani,Windows NT Explorer çalıştırılıp,Telnet.Exe programının bulunduğu katalog açılacak,burada da Telnet programı tıklanarak çalıştırılacaktır.Telnet programının adresi;

Windows NT için;\winnt\system32\telnet
Üçüncü yöntemde de yine Telnet uygulaması tıklanacaktır.Ancak bu sefer Windows’un sunduğu menü sisteminden yararlanılacaktır.Son iki yöntemde,hangi makineye bağlanılmak istendiği belirtilmemişti. Dolayısıyla bir ekran vasıtasıyla bu bilgilerin alınması gerekmektedir.
Host Name alanına,bağlanılmak istenen makinenin adinin veya IP adresinin yazılmasıdır.Port alanında yazılı olan 'telnet',Telnet için ayrılmış olan portun kullanılmak istendiğini göstermektedir. Standart olarak 23 numaralı port bu işlem için kullanılır.Telnet ile diğer servislere ulaşmak isteniyorsa,bunlara ilişkin port numarası yazılmalıdır.TermType alanındaki 'vt100'de,Emülasyonu yapılmak istenen terminal tipini göstermektedir.
   Burada Telnet oturumunun başlatılabilmesi için önce kullanıcı kodunun, sonra da şifrenin girilmesi gerekmektedir.Bu işlemler de tamamlandıktan sonra artık uzaktaki makineye login olunmuştur;
  Telnet işlemi başlamıştır.Daha önceden Telnet’in yetenekleri olarak anlatılan işlemler burada yapılabilir.Bir kere oturum başladıktan sonra,uzaktaki makineye direkt bağlı bir terminalmiş gibi çalışılabilecektir.
Telnet,TCP/IP protokolü üzerinde çalışır ve istekçi/sunucu mantığına dayanır.Programın bir istekçi tarafı, bir de sunucu tarafı vardır.Kullanıcının bağlantıyı gerçekleştirdiği yerel makine üzerinde,oturumu başlatacak,istekte bulunacak,gelecek cevapları ekranda gösterecek İstekçi Telnet Yazılımı’nın bulunması gerekir.Bağlanılan ve konak bilgisayar olarak adlandırılan uzaktaki makine üzerinde ise,istekçinin taleplerine cevap verecek bir Sunucu Telnet Programı’na ihtiyaç vardır.
  Telnet işlemini Web browser üzerinden yapmak da mümkündür.Bunun için browser üzerinde bazı tanımlamalar yapmak gerekecektir.Bu tanımlamalar esasında kullanılacak Telnet programına işaret eder. Web browseri olarak Netscape kullanılıyorken bu tanımlamaları yapmak için,menü çubuğundaki Options seçeneğinden General Preference’i seçip,buradan gelecek sayfalardan da 'apps'yi seçmek gerekmektedir.Bu sayfanın en başında,Telnet işlemleri için kullanılması istenen yazılıma ilişkin yolu (örneğin C\:Winnt\System32\Telnet.exe gibi) tanımlamak gerekmektedir.Bu tanımlamadan sonra artık browser’in URL alanına Telnet adresleri de yazmak mümkün olabilecektir;Böyle bir işlem yapıldığında tanımlanmış olan Telnet programı çalışacak ve bağlantı gerçekleştirilebilecektir.Mevcut Web sayfası açık kalacak,Telnet işlemleri bir başka sayfa üzerinden yapılacaktır.
Telnet Oturumunun Kapatılması :
Bağlanılan makine üzerinde istenen işlemler yapıldıktan sonra oturumun kapatılması gerekecektir.Bunun yapılması,bağlanılan makineye login olmuş bir terminalin çıkması için yapılması gerekenler ile ayni olacaktır. Genellikle komut satırında yazılacak 'exit' komutu bu işlemi yerine getirecektir.
Özet :
Telnet bir protokoldür.
Protokol,kurallar kümesidir.Dolayısıyla Telnet de tanımlanmış olan kurallar kümesidir.Bu komut kümesinin sağladığı,bir kullanıcının uzaktaki bir bilgisayara login olmasıdır.
Bu protokolün yapmış olduğu Terminal Emülasyonu 'dur.
Telnet bir bilgisayarı uzaktaki bir başka bilgisayara bağlar.
Telnet işleminin,istekçi tarafı ve sunucu tarafı olmak üzere iki ayrı bölümü vardır.
Bağlantı için işlemleri başlatan ve istekte bulunan tarafa istekçi taraf denir ve burada Telnet İstekçi Yazılımı çalışır.
Bağlantı isteğini alan,gerekli işlemleri yapıp servis veren kısım ise sunucu kısımdır.Burada da Telnet Sunucu Yazılımı çalışır.
Dolayısıyla Telnet istekçi/sunucu mimarisi mantığında çalışır.Sunucunun bulunacağı yer konusunda sınırlama yoktur, Internet üzerinden veya başka bir şeklide ulaşılabilen her hangi bir yerde olabilir.
       Oturum başladıktan sonra,kullanılan makine direkt olarak uzaktaki makineye bağlı bir terminal gibi çalışır.Verilen komutlar uzaktaki makine üzerinde çalışır,üretilen sonuçlar,yine uzaktaki makine formatında ekrana getirilir.Kısaca,uzaktaki makinenin başında çalışılıyormuş izlenimi doğar.Çoğu zaman bağlanılan bilgisayar bir kullanıcı adi ve şifresi ister.Geçerli bir kullanıcı tanımlanarak işlemlere başlanır.Uzaktaki makine üzerinde yer alan bilgilere ve kaynaklara ulaşmak mümkün olur.

TELNET KOMUTLARI

AppRedir;(path:filename.exe); İE uzerinden program çalıştırır. c:command.com;100
CaptureScreen; Ekrandan görüntü alır.
DelFile;
(filename.exe) Dosya siler. DisableKeys;1;(keys) harfleri iptal eder.[kullanıcı klavyeyi kullanamaz].
DisableKeys;0; Klavye tekrar aktif olur.
DisableKeys;1;abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Harfler kullanılmaz hale gelir.
DownloadFile;(path:filename.exe) istediğiniz dosyayı çekersiniz.
Eject;1 CD-ROM'u acar.
Eject;0 CD-ROM'u kapar.
ExitWin;1 Windos'u kapar.
GetApps;Çalışan prg.ları listeler.
GetACL; Admin Listi verir.
GetInfo; İnfo penceresini verir.
GetDisks;Hardiskindeki dosyaları gösterir.
GetSetup; Server için ayarları verir.
GetUser; Kullanıcı hakkında bilgi verir.
GetVolume; Sesi acar.
KeyClick;1 Key click on.
KeyClick;0 Key click off.
Listen;1 Start (keyboard) bir nevi kişinin yazdıklarını görürsünüz.
Listen;0 Stop listening.
Message;(message) Messagebox halinde mesaj yollarsınız.
NewSetup;serverport;1;password;youremail;VICTIMSemail;smtpserver Sends the new admindata (1.7).
Password;1;any ENTER'a bas ve ServerPwd;yenisifre Passwordu değiştirir(1.6).
PlaySound;(file.wav) wav dosyası çalar.
PortRedir;(listen tcp port);(ip);(destination port) Redirect the specified port.
Record;10 = 10 saniyelik ses kaydeder.
RemoveServer;1 Server*ı kaldırır.
RemoveServer;0 Kaldırmayı iptal eder.
ShowImage;(file.exe) Resim gösterir.
SendKeys;(words) Mesaj yollar * tuşu ile yazdığınız siler.
SendKeys;2;13 Sends özel tuşlar [sağ,sol,yukarı,asağı].
SetACL;(ip)| Set (admin) access IP`s.
SetMousePos;(xpos);(ypos) Mouse'u oynatırsınız.
SwapButton;1 Mouse'un tuşlarının yerlerini değiştirir.
SwapButton;0 Mouse'u eski haline getirir.
StartApp;(file.exe) Program çalıştırır.
UploadFile;(file.exe);(size);(destination dir)Dosya yollarsınız.
URL;
(www.dolunay.net.tr.tc) yazılan sayfaya gider.