TAVŞANLI İLÇEMİZİ TANIYALIM

Tavşanlı Cumhuriyet Meydanı Tavşanlı ilçesi
İlçeoluşu:
25/Mart/1921'dir
İlk kaymakamı: Bursa'lı Kâmil Bey'dir.
Yeri: Türkiye'nin batısındadır.Ege bölgesi içinde Marmara bölgesi sınırındadır.
Kütahya'nın kuzey batısına düşer Kuzeyinde Domaniç ilçesi,güneyinde Simav,Emet ilçeleri ve Kütahya,batısında Simav ilçesi ile çevrilidir.
Kütahya İli'ne bağlı en büyük ilçelerden biridir.Tavşanlı yüz ölçümü  1804 km2.dir.Tavşanlı İlçesi 2000 yılı nüfus sayısı sonuçlarına göre 47174 ilçe merkezi nüfusu,53502 kırsal nüfusu ile Kütahya ilinin önemli bir ilçesidir.Tavşanlı ilçesine bağlı köy sayısı 95,belde sayısı 8'dir.Dağlar iç Anadolu Bölgesinden farklı olarak kütleler halinde değil diziler halindedir.İlin % 57.5'i dağ,% 11'i ova,% 31,5'i platodur. Yerleşim İç Batı Anadolu ile Ege Bölgesinin kesişim noktasında yer almaktadır. Tavşanlı İlçesi,güney-doğuda Kütahya,Kuzeyde Bozüyük,Güneyde Gediz,Güney-Batıda Emet ve Batı da Dursunbey ile sınır oluşturmaktadır. Kütahya'ya olan uzaklığı ortalama 45 km'dir.
ULAŞIM:İç Batı Anadolu eşiği üzerindeki önemli kavşaklardan biri olan Kütahya da,kara ve demiryolları,İç Anadolu,Marmara Bölgesi,Göller yöresi üzerinden Akdeniz kıyılarına ve Ege kıyılarına bağlantıda düğüm noktası oluşmaktadır. Tavşanlı ilçesi,Ülke ulaşım ağında karayolu ulaşımı olarak önemli işleve sahip değildir.Ancak Tavşanlı ilçesi,GLİ Tunçbilek Kömür işletmelerinde üretilen kömürün dağıtımının ana odak noktasını oluşturmasına ve Karayolları tarafından önemli projelere sahip olmasına rağmen,hazırlanan projelerin hayata geçirilememesi nedeni ile Tavşanlı ilçesinin Bursa-Balıkesir-İzmir karayolu bağlantılarında sorunlarla karşılaşılmaktadır.Cumhuriyetin ilk dönemlerinde ulaşım politikalarındaki temel uygulamanın demiryolu ağırlıklı olması nedeni ile Tavşanlı bu alanda ara nokta haline gelmiştir.1951 yılında yapımı tamamlanan Kütahya-Balıkesir demiryolu ile Tavşanlı-İzmir ve Bandırma hattına bağlanmıştır. Böylece Ankara,Eskişehir ve Afyon'un Batı Anadolu ile bağlantısında insan ve yük taşımacılığı olarak Tavşanlı önemli bir konuma sahip olmuştur.
TOPLUMSAL YAPI:Ekonomik yaşamı maden sektörü ağırlıklı Tavşanlı da yaşam biçimi açısından aşırı toplumsal farklılık yoktur.Ancak yurdun çeşitli noktalarından göç alması nedeni ile sosyal yaşam çeşitliliği vardır.İlçede aynı yöreden gelme insanların aynı mahallede yaşamayı bir tercih nedeni olarak kullandıkları görülmektedir.İlçe yerleşiminde genç nüfusun ağırlığı hissedilmektedir.2000 yılı nüfus kayıtlarına göre bağımlılık oranı: B.O: 0-14 yaş grubu+65+yaş grubu 12392 : %36.25 15-65 yaş grubu 34183 İlçe yerleşiminde doğurganlık oranı: 0-1 yaş grubu : % 5.2 15-49 yaş grubu Tavşanlı ilçe merkezinde toplam 14 adet ilköğretim okulu,11 adet resmi ve özel olmak üzere lise ve dengi okul,1 adet Çıraklık Eğitimi Merkezi,1 adet Halk Eğitimi Merkezi bulunmaktadır.Ayrıca Dumlupınar Üniversitesine bağlı olarak Tavşanlı Meslek Yüksek Okulu'da ilçede eğitim vermektedir.
EKONOMİK YAPI:Tavşanlı ilçesinin temel ekonomik yapısı,madencilik, ticaret, hayvancılık,ve az da olsa tarıma dayanmaktadır.Madencilik sektörü ilçenin ticaretinin gelişmesine,çeşitlenmesine ve sonuçta da İlçenin yakın çevre yerleşimlerine hem ticaret merkezi hem de idari merkezi olarak hizmet etmesine neden olmaktadır.İlçe nüfusunun çalıştığı sektörler şöyledir: - Tarım ve Hayvancılık,- Sanayi ve küçük sanatlar,- TEK ve GLİ,- Özel sektör maden işletmeleri,- Diğer sanayi kolları,- Leblebi imalatı,- Ticaret,- Ulaşım ve haberleşmede,- Hizmetler sektörü,2000 yılı DİE verilerine göre ilçede 14266 kişi calışmaktadır.İlçede nüfus/çalışan oranı 2,2'dir.Buna göre nüfusun faal iş kollarına dağılımı şöyledir: - Madencilik sektörü ( Devlet ve özel Sektör) : 7500 kişi - Ticaret sektörü : 2952 kişi - Küçük sanatlar-Sanayi : 1232 kişi - Hizmetler sektörü : 928 kişi - Ulaşım ve Haberleşme : 830 kişi - Tarım+Hayvancılık+İnşaat : 824 kişi Ancak son yıllarda Ülkemizde yaşanılan 2 adet mali kriz sonrasında madencilik,küçük sanatlar ve sanayi,tarım,hayvancılık ve inşaat sektörlerinde çalışan toplam işgücü sayısında % 60'lara varan azalmalar olmuştur.
ARKEOLOJİK BİLGİLER:İlçe merkezinde Kavaklı Camii'nde bir taşta yazılı yazı  1097 yılında Türkler tarafından bir yerleşme alanı olarak kullanılmağa başlandığını belgelemektedir.Yine ilçemizdeki Resul Bey çeşmesi kitabesinde görülen H.823 tarihi Tavşanlı'nın bu tarihlerde ve Selçuklular zamanında kurulduğunu göstermektedir.Anadolu Selçuklu Devleti 1213 yılında yıkılmıştır, fakat varlığını sönük olarak 1308 yılına kadar sürdürmüştür.
       1298 yıllarında kurulan Germiyanoğulları beyliğinin eline geçen Tavşanlı, Germiyan beyliği hakimiyetinde 1381 yılına kadar kalmıştır.Germiyan Beyi Süleyman Şah Konya'da kurulan Karaman Beyliğinden korktuğu için o sıralarda sınırları genişleten Osmanlılarla anlaşmak istemiştir.Gelişen siyasi ve sosyal ilişkiler neticesinde Süleyman Kızı -devlet şah Hatun'u şehzade Yıldırım Beyazıt ile evlenmiş ve Osmanlılarla akraba olmuştur.Kızına Kütahya,Emet, Tavşanlı ve Simav'ı çeyiz olarak vermiştir.
      Tavşanlı Selçuklular zamanında şehzadeler idaresinde bir sınır köyü hüviyetinde kalmıştır.Germiyan Beyliği uzun yıllar idare ettiği Tavşanlı'ya pek bakmamıştır.Germiyanoğullarına ait tarihi eserlere Tavşanlı'da rastlanmıştır.
TARİHİ:MÖ..3000 yılına ait buluntular,köklü bir kültürel mirası belgelerken,Vakıf köyünde tek kalmış piramidal çam ormanı dünya çapında ziyaretçilerin uğrak yeri,ilçemizin de önemli bir servetidir.Bu yönleri ile turizm potansiyelini de oluşturmaktadır.Cuma ve cumartesileri kurulan pazar,Türkiye'nin en büyük pazarlarındandır.Tavşanlı ilçesi,çok eski ve zengin kültürel yapı üzerinde yükselmiş,şirin ve sürekli ekonomik canlılığı ile hızla gelişip,büyüyen ilçelerimizden birisidir.Bu ekonomik canlılığın belkemiği kömür,leblebi ve yumurtadır.Tavşanlı'nın çeşitli yerlerinde yapılan araştırmalarda elde edilen buluntular,Tarihin kalkolitik çağda başladığını göstermektedir.
      Tavşanlı Belediyesinin bünyesinde bulunan Tavşanlı Belediye Müzesinde de sergilenen,çeşitli kaliteli buluntular,neolitik,kalkolitik,eski tunç dönemlerinde, Tavşanlı'da ki zengin kültürün varlığını gözler önüne sermektedir. Tavşanlı'ya 5 km.uzaklıktaki Firig kay mezarı,bu bölgenin,FHRYGİA EPİCTETUS (küçük firigya) olarak adlandırılmasının işaret taşı konumundadır.Henüz kazı yapılmamış,Tavşanlı höyüğü ve yakın çevredeki üç höyük,Tavşanlı'nın tarihini ayrıntılarla aydınlatacak,kültür hazinesi olarak,korunurken dört önemli yerleşmenin göstergesi olarak beklemektedir.Kent içinde,çeşitli yerlerdeki mermer,stel, lahit,lahit kapağı ve bazı mimari yapıtlarda, yoğun bir Roma yerleşmesinin bulunduğunu belgelemektedir.Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılmasıyla,Bizans topraklarında kalan kent,Türklerin Anadolu'ya girmesiyle önce Anadolu Selçuklularına daha sonra Germiyanoğullarına bağlanmıştır. 1378 yılında,Germiyanoğlu Süleyman Şah Kızı Devlet hatunun Yıldırım Beyazıt ile evlenmesi üzerine Osmanlılara çeyiz olarak verilmiştir.
       Eğrigöz,Budagan ve Yaylacık Dağlarıyla çevrili çok sayıda derenin açtığı vadilerin tabanında kurulmuştur.İl merkezine uzaklığı 44km'dir.Adını,Osmanlı Sultanı Yıldırım Beyazıt'm şehzade iken bölgede yaptığı tavşan avı sırasında koyduğu söylenir.Evliya Çelebi de "Tavşanı bol bir avlak" olduğunu ve "kale içinde kurulduğunu" belirtmektedir.Kayı,Derbent,Beyköy ve Tunçbilek civarında Hitit izlerine rastlanmıştır.Germiyanlılar tarafından Bizans'tan alınan Tavşanlı hakkında belgeli tarihi bilgiler fazla değildir.Devlet Hatun'un Osmanlı Sarayına gelin gitmesiyle Tavşanlı da Osmanlılara verilen çeyiz topraklar arasında yer almıştır.
  
  1911 yılında Kütahya'ya bağlı nahiye merkezi iken ilçe olmuştur.3 Eylül 1922'de düşman işgalinden kurtulmuştur.1928 yılında kurulan demiryolu,1939'da kurulan Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi ve 1955'de kurulan Termik Santral ile hızlı bir gelişme gösteren Tavşanlı,Kütahya'nın ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Linyit,borit,krom,asbest,talk,antimun,manganez,demir madenleri işletilmekte ve İlçeye büyük girdi sağlamaktadır.Kocasu Çayı üzerinde sulama göleti ve Kaya-boğazı Baraj Gölü kuruludur.İlçeye 6 km uzaklıktaki Göbel Kaplıcaları romatizmal hastalıklara şifa arayanların durağıdır.Ayrıca Dereli Kaplıcaları suları 38-40 C olup,muhtelif hastalıklara banyo yolu ile iyi gelmektedir. İğneOyaları, leblebisi,bozulmamış doğal güzellikleri,orman varlığı ile ünlü Tavşanlı Vakıf Ormanında yetişen Pramidal Karaçam ile literatüre geçmiştir.
 

RAKAMSAL BİLGİLER

İLÇE OLUŞU 1921
NÜFUSU 99.433
YÜZÖLÇÜMÜ 1804 km2
RAKIM 860 m.
NÜFUS YOĞ.(km2) 90 kişi
ENLEM DERECESİ 39.40
BOYLAM DERECESİ 29.30
MERKEZ NÜFUSU 55.240
MERKEZ NÜFUSU (Erkek) 27.409
MERKEZ NÜFUSU (Kadın) 27.031
KÖYLER NÜFUSU 44.193
HARİTA YAPILIŞI 1943